„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

20200909_094651
Arteterapia
5 października 2020
logo nfz
Wsparcie dla pielegniarek i ratowników medycznych naszego Domu
12 listopada 2020
Pokaż wszystkie

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Logo_Malopolska_V_CMYK

EFS_kolor-300dpi

Nasza placówka realizuje grant pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 49 100 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 7365 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020r.

W wyniku realizacji grantu doposażono stanowiska pracy personelu Domu oraz naszych mieszkańców w środki ochrony osobistej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19 oraz doposażono Dom w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemia i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.