Rehabilitacja:

Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu dysponuje 2 salami do rehabilitacji wyposażonymi w wysokiej klasy sprzęt do ćwiczeń ruchowych i manualnych oraz zabiegów z zakresu fizykoterapii. Mieszkańcy maja również możliwość korzystania z masażu relaksacyjnego i leczniczego oraz gimnastyki porannej w tym geriatrycznej, a także organizowanych spacerów, gier i zabaw ruchowych, turniejów sportowych i wycieczek pieszych.
Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, na równi z innymi metodami leczenia, współdecydującą o jego ostatecznej efektywności.