Terapia Zajęciowa:

W Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu realizowane są różnorodne formy zajęć terapeutycznych, aby każda z osób uczestniczących w terapii mogła wybrać taki rodzaj zajęć jaki będzie jej odpowiadał i rozwijał jej potencjał twórczy, a tym samym sprawi jej przyjemność i rozwinie kreatywność.

Do dyspozycji mieszkańców pozostaje pięć sal terapeutycznych:

– sala czasu wolnego

– sala arteterapii

– pracownia kulinarna

– pracownia informatyczna

– biblioteka

W salach tych odbywają się takie zajęcia jak: filmoterapia, muzykoterapia, koła społeczności, biblioterapia, nabożeństwa, zajęcia rekreacyjne, czy warsztaty plastyczne – z częstym udziałem młodzieży
z okolicznych szkół, zajęcia kulinarne i komputerowe. W zależności od pory roku i okoliczności mieszkańcy wykonują dekoracje, stroiki, kartki okazjonalne, wypalają na drewnie, wykonują odlewy gipsowe, szydełkują, biorą udział
w zajęciach plastycznych z uwzględnieniem wielu technik, a także aktywizowani są do czynnego udziału w życiu domu.

W wyniku działania arteterapeutycznego u pensjonariuszy następuje odreagowanie nagromadzonych emocji, zmniejsza się poziom napięcia, wzmacnia się poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa, samoakceptacji, oraz uaktywnia się ekspresja samego siebie. Twórczy kontakt ze sztuką jest istotnym ogniwem w procesie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.