logo min
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
16 lipca 2021
znaki_strona_www
Dofinansowanie bieżącej działalności naszego Domu
26 lipca 2021
Pokaż wszystkie

Dofinansowanie bieżącej działalności naszego Domu

znaki_strona_www

znaki_strona_www

Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu uzyskał w 2020r. dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego

„FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19”

„Dofinansowanie bieżącej działaności domów pomocy społecznej, w zakresie przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej

przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,

w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług,

przyznanie dodatkowych składników wynagrodzenia pracownikom w szczególności narażonym na negatywne skutki wystapienia stanu epidemii.”

Łączna wartość dofinansowania:

181 777,95 zł

Całkowita wartość:

228 507,89zł

Dotacja została przeznaczona na zagwarantowanie własciwej opieki nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu m.in.. poprzez zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i materiałów medycznych, środków czystości i materiałów niezbędnych do ich eksploatacji. Ponadto wypłacono nagrody dla pracowników Domu szczególnie narażonych na zakażenie wirusem, jak również zatrudniono pielęgniarki w ramach umów zleceń jako kadrę niezbędną do zapewnienia ciągłości uslug świadczonych przez DPS.