VI Spartakiada Sportowa
22 września 2020
120104538_331229284612338_4566816338180266505_n
Zawody sportowe
29 września 2020
Pokaż wszystkie

Mając wsparcie zdziałamy wiele!

Logo_Malopolska_V_CMYK

EFS_kolor-300dpi

Z przyjemnościa i wielką radością informujemy o przyznanym dla naszego Domu wsparciu w ramach projektu

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakładów opieki długoterminowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Nasz Dom otrzymał 49 100zł wsparcia, co stanowi 85% dofinansowania m.in. do zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników i mieszkańców.

Dzięki przyznanym funduszom będziemy mogli zabezpieczyc się dodatkowo w trudnym dla nas czasie pandemii.

Dziekujemy!!!