aktualnosc2
Projekt pn. „DPS Szczyrzyc- poszerzenie, wzrost jakości (…)
19 grudnia 2016
7f804e75-f917-8605-9828-1eec16317878
Pierwszy odpust w kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu
19 grudnia 2016
Pokaż wszystkie

Zakończyła się rozbudowa Domu Pomocy Społecznej

aktualnosc4

Zakończyła się rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu, drugiej co do wielkości, po Pływalni Limanowskiej, tak kosztownej inwestycji (ponad 12 mln zł) realizowanej przez Powiat Limanowski!

– Jestem niezmiernie wdzięczny za to, że powstają takie dzieła, są one dowodem empirycznym, że możemy wierzyć w drugiego człowieka- mówił ks. Bp Andrzej Jeż, Biskup Tarnowski, w trakcie uroczystości otwarcia i poświęcenia nowej części obiektu DPS w Szczyrzycu – Tutaj jest zupełnie inna rzeczywistość, ponieważ dostrzegamy służbę drugiemu człowiekowi, a to właśnie ona doskonale wpisuje w życie ewangeliczne(…). Ten obiekt jest bardzo piękny i zauważam, że pracują tu ludzie, którzy dają swoiste światło jego mieszkańcom. W życiu codziennym bardzo ważne, aby światła było więcej, nie tylko takiego atmosferycznego ale przede wszystkim światła, które płynie z serca drugiego człowieka, z jego otwartości na drugą osobę. Patrzę na Państwa i bardzo się cieszę, że stanowimy jedność wokół tego wydarzenia i jestem przekonany, że tu będzie moc Bożego  Błogosławieństwa, że ten obiekt,  będzie promieniował na całe społeczeństwo.

22 kwietnia br. w Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu  odbyły się uroczystości związane z zakończeniem realizacji projektu pn „DPS Szczyrzyc –poszerzenie, wzrost jakości usług poprzez rozbudowę, szkolenia pracowników” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – wdrażanego w ramach projektu  „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

Jak to bywa nie tylko w Szczyrzycu, ale na terenie Powiatu Limanowskiego, zaproszonym gościom przygrywała Kapela Regionalna Figlorze ze Szczyrzyca.
W trakcie swojego przemówienia Starosta Limanowski Jan Puchała mówił jak istotną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa dom, który ma być miejscem radosnym i bezpiecznym. Podziękował zarówno poprzedniej Radzie Powiatu i Zarządowi, w skład którego wchodził m.in. ówczesny wicestarosta Franciszek Dziedzina, jak i obecnej Radzie i Zarządowi Powiatu. Podczas swojego wystąpienia starosta Jan Puchała składał podziękowania na ręce wielu osób, dzięki którym inwestycja ta mogła być zrealizowania –  Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi Markowi Sowie i Panu Wojciechowi Kozakowi za osobiste zaangażowanie i udzielane nam wsparcie, dziękuję Pani Urszuli Nowogórskiej obecnie Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego – za wsparcie i opiekę nad realizacją tej inwestycji. Jak wszyscy wiemy, inicjatorem tego przedsięwzięcia był od początku Pan Tomasz Krupiński Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, któremu również serdecznie dziękuje. Dziękuję wszystkim którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do realizacji tej inwestycji. 

Dzieląc się radością uczestnictwa w dzisiejszym dniu pozwalam sobie na przekazanie Państwu jak sądzę pewnych refleksji, które  przysługują mi z racji tego, że 34 lata uczestniczę w życiu społeczności lokalnej– mówił w trakcie uroczystości Tomasz Krupiński Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, który nakreślił  w swojej wypowiedzi historyczny zarys tej inwestycji – Bardzo się cieszę że krok po kroku udało się doprowadzić tą inwestycję do końca, pod twórczą presją społeczeństwa , którą również jako samorządowiec z tego terenu odczuwałem. Doprowadziliśmy do realizacji pomysłu, remontu i modernizacji  tamtego starego obiektu . Dzisiaj jesteśmy świadkami pomysłowego wydarzenia i wszyscy mamy poczucie świadomości i radości z ogromu wykonanej pracy i z efektu finalnego. Słowo dom w pojęciu pomocy społecznej ma większą głębię, bo nie chodzi o nazewnictwo administracyjne, ale o to czym dysponują,  czym emanują jego mieszkańcy.  Jestem przekonany, że to pojęcie będzie jak najbardziej rozwijane z korzyścią dla beneficjenta pierwszego jakim są nasi pensjonariusze. (…)

 – To, że jesteśmy tutaj w tym miejscu to nie jest przypadek,  to współdziałanie wielu życzliwych ludzi. To co oglądamy dzisiaj to efekt  wspaniałej współpracy na różnych szczeblach- mówiła Urszula Nowogórska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego –  Bardzo pięknie powiedział dzisiaj Pan Przewodniczący Tomasz Krupiński mówiąc o domu, że jest takie szczególne miejsce, gdzie człowiek czuje się bezpiecznie, gdzie ma opiekę i czuje się częścią jakiejś całości. Ja z całego serca życzę, aby to miejsce realizowało wszystkie te idee mieszkańców, by tworzyło prawdziwy dom dla ludzi, którzy w danej chwili  znaleźli się w potrzebie. Oczywiście władzom Powiatu Limanowskiego serdecznie gratuluję realizacji tej inwestycji, ogromnego wysiłku i zaangażowania finansowego.

 – Całkiem niedawno, bo zaledwie kilka lat temu, zastanawialiśmy się jakie będą losy dawnego szpitala w Szczyrzycu, który powoli ulegał wielkiej ruinie. Będąc w stałym kontakcie z Panem Starostą Janem Puchałą i Panem Przewodniczącym Rady Powiatu Tomaszem Krupińskim na bieżąco śledziłem  starania o pozyskanie środków.  Dlatego dzisiaj mogę powiedzieć jasno, wyraźnie i szczerze – nie wszyscy w to wierzyli. Liczne grono powątpiewało, mówiono,  że to obiecanki i  nie dojdzie do tego, aby stary szpital w Szczyrzycu został wyremontowany i odzyskał na nowo swój blask! – mówił w trakcie uroczystości Wójt Gminy Jodłownik Paweł Stawarz – Pamiętam, jak dzisiaj, kiedy Zarząd Powiatu z Panem Starostą Janem Puchałą i Pan Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Krupiński oddawali do użytku wyremontowany szpital. I to wtedy nastąpiła zapowiedź, że to jeszcze nie wszystko, że Zarząd Powiatu w dalszym ciągu będzie czynił starania o dodatkowe środki, po to, aby Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu został rozbudowany. I tak, dzięki operatywności Pana Starosty, Zarządu Powiatu i Przewodniczącego Rady wraz Radą Powiatu udało się doprowadzić do tego, że dzisiaj uczestniczymy w tym podniosłym wydarzeniu, w trakcie którego oddajemy do użytku mieszkańców ten właśnie drugi budynek, który dopełnia całości tego wspaniałego DPS-u.  Za co w imieniu mieszkańców Gminy bardzo dziękuję.

Gratulacje na ręce Starosty Jana Puchały, Moniki Kowalczyk Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu a także Tomasza Krupińskiego Przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego składali zaproszeni goście m.in Senator Stanisław Hodorowicz, czy wójtowie z terenu Powiatu Limanowskiego -Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, Wójt Gminy Słopnice Adam Sołtys i Wójt Gminy Laskowa Czesław Stanisławczyk i Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek .

Z uznaniem i podziwem obserwowaliśmy jak w wyniku prowadzonych przez Was działań Dom Pomocy Społecznej  w Szczyrzycu pięknieje z dnia na dzień, a warunki życia pensjonariuszy tam mieszkających dorównują światowym standardom. Nazwa projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” przyświecające Wam podczas jego realizacji w sposób pełny odzwierciedla waszą troskę o godne życie osób najbardziej tego potrzebujących. Gratulujemy Wam dzisiaj ukończonego dzieła niech dobrze służy tym dla których podjęliście trud rozbudowy, zarówno pracownikom jak i pensjonariuszom a dla Państwa Władz Powiatu Limanowskiego i tego właśnie domu niech będzie dumą z dobrze wykonanej pracy – mówił Bolesław Żaba w imieniu wójtów.

W trakcie Dyrektor DPS w Szczyrzycu Monika Kowalczyk w prezentacji multimedialnej przybliżyła – poszczególne etapy realizacji tej inwestycji i wręczyła podziękowania na ręce osób które poprzez swoje działania przyczyniły się do realizacji tej inwestycji.

– Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu prowadzony przez Powiat Limanowski,  jest placówką pobytu stałego przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych działającą od 2012 roku. Budynek położony jest na terenie Powiatu Limanowskiego w Województwie Małopolskim w zacisznym miejscu wśród zieleni, z dala od miejskiego gwaru.  – Podstawowym celem placówki – jak podkreślała Dyrektor DPS w Szczyrzycu– jest zapewnienie naszym mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, religijnych, zdrowotnych, edukacyjnych, ale tak ze zapewnienie innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym. Obiekt składa się obecnie już z dwóch budynków połączonych ze sobą przewiązką. Otoczony jest pięknym ogrodem, w którym znajduje się altanka, grill, stoliki do gier, ławeczki, rabaty kwiatowe i ogródek warzywny. Pensjonariusze mogą wypoczywać wśród zieleni podziwiając otaczające widoki. Dom posiada w większości pokoje dwuosobowe wyposażone w nowe funkcjonalne meble oraz gustowne dodatki.

Placówka dysponuje pokojem odwiedzin, gdzie mieszkańcy mogą przyjmować rodzinę i znajomych, kaplicą, biblioteką, 2 salami rehabilitacyjnymi wyposażonymi w wysokiej jakości sprzęt do ćwiczeń i zabiegów fizjoterapii oraz światłolecznictwa, salą terapii zajęciowej z pracowniami w tym  kulinarną, komputerową, arteterapii i czasu wolnego. Dodatkowo na terenie obiektu znajdują się trzy  pokoje dziennego pobytu (konferencyjna, sportowa, wypoczynkowa), a także kuchnie podręczne zlokalizowane na każdym piętrze budynku. Na co dzień mieszkańcy otoczeni są wykwalifikowaną opieką medyczną i terapeutyczną, pracownicy Domu posiadają odpowiednie kwalifikacje, które wciąż podnoszą przez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

W uroczystościach oprócz Gospodarzy Starosty Limanowskiego Jana Puchały i Dyrektor DPS w Szczyrzycu Moniki Kowalczyk swoją obecnością zaszczycili m.in. Jego Ekscelencja Bp Andrzej Jeż, Biskup Tarnowski, O. Dominik Andrzej Chucher, Opat Opactwa w Szczyrzycu O. Tadeusz Nowak Kapelan DPS w Szczyrzycu, O. Alojzy Piotr Pucia Proboszcz parafii w Szczyrzycu, Stanisław Hodorowicz Senatora Ziem Górskich, Urszula Nowogórska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Tomasz Krupiński Przewodniczący Rady Powiatu, Mieczysław Uryga Wicestarosta Limanowski, Agata Zięba,  Jan Więcek i Wojciech Włodarczyk – Członkowie Zarządu Powiatu,  Marek Czeczótka i Franciszek Dziedzina- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Andrzej Matlęga Sekretarz Powiatu a także Radni Powiatu, Wójtowie – Paweł Stawarz, Czesław Stanisławczyk, Bolesław Żaba, Paweł Ptaszek, Adam  Sołtys, a także Rafał Barański Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Joanna Rawska- Pietrzkiewicz Sędzia Sądu Rejonowego w Limanowej, Przewodnicząca Wydziału Rodzinny i Nieletnich Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej, Władysław Sejudem Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budmex, Damian Białas i Rafał Dudek – Draft Spółka Inżynierska s.c. przedstawiciele firmy Smajdor z Nowego Sącza, prowadzącej nadzór inwestorski- Wojciecha Wesołowskiego i Edwarda Malagę, Piotr Maurek Kierownik projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, wraz z członkami zespołu projektowego, a także dyrektorzy i pracownicy wydziałów i jednostek Starostwa Powiatowego w Limanowej, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Limanowskiego.

Na zakończenie uroczystości program artystyczny przygotowała grupa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu, której występ został nagrodzony gorącymi brawami.